انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

چگونه عینک آفتابی مناسب با فرم صورت انتخاب کنیم

فریم عینک مناسب صورت با شکل صورت ارتباط دارد. به طور کلی، فریمی که برای فرد انتخاب می شود بایستی دارای خطوطی باشد که آن دسته از سطوح صورت را که از حالت ایده آل فاصله دارد را تعدیل نماید. چگونه عینک آفتابی مناسب با فرم صورت انتخاب کنیم ؟ 

 

هفت شکل و تیپ صورت

۱-    بیضی: نوع ایده آل شکل صورت به شمار می رود.

۲-    مستطیلی: از حالت طبیعی باریک تر و درازتر می باشد و سطوح جانبی صورت نسبت به حالت بیضی، نسبت به یکدیگر موازی هستند.

۳-    گرد: نسبت به حالت بیضی، کروی تر می باشد.

۴-    مربعی: نسبت به حالت بیضی، جانبین صورت با یکدیگر بیشتر موازی هستند به علاوه صورت کوتاه و پهن تر نیز می باشد.

۵-    مثلثی: قسمت پائینی صورت نسبت به قسمت بالای صورت پهن تر است.

۶-    مثلثی وارونه: که ناحیه پیشانی پهن تر از ناحیه فک است.

۷-    لوزی: قسمت مرکزی صورت پهن تر است و در بالا و پائین، صورت به طور قابل توجهی باریک می شود.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

تاثیرگذاری در طول صورت

در انتخاب فریم اندازه عمومی و افقی فریم، میزان گردی و یا مربع بودن شکل فریم و رنگ قسمت قدامی فریم اهمیت دارند. بمنظور سادگی بیشتر در بحث شکل های مختلف فریم، می توان آن را در دو مقوله مورد بررسی قرار داد:
انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فریم عینک متناسب ، با فرم صورت

۱- ابعاد فریم و اینکه آیا تاکید بیشتری بر قسمت بالا یا پایین فریم صورت گرفته است مثل فریم های با رنگ گرادیان عمودی و یا در تمامی قسمت های فریم تاکید یکسانی وجود دارد مثل فریم های با رنگ یکنواخت. این ملاحظات در ارتباط با درازا و پهنای صورت قرار می گیرد.

۲- چگونگی زاویه دار بودن و میزان گردی شکل فریم که در ارتباط با زاویه ها و میزان گردی صورت و چگونگی خط ابرو قرار می گیرد.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

پهنای مناسب برای فریم برابر با پهن ترین قسمت ساختار استخوانی صورت است.

۳- به عنوان یک قاعده عمومی، هرچه صورت کشیده تر باشد، عمق فریم نیز باید بیشتر باشد. در این حالت فریم قسمتی از صورت را می پوشاند و به نظر می رسد که کشیدگی صورت کاهش پیدا کرده است.

۴- فریم های تیره تر که دارای رنگ یکنواخت هستند نسبت به فریم های گرادیان عمودی بهانتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

کوتاه نمودن صورت های کشیده بیشتر کمک می کنند. لازم به تذکر است که هر فریمی که توجه شخص نظاره گر را به قسمت بالایی آن جلب نماید، جزء فریم های گرادیان عمودی محسوب می شود، نظیر فریم نخ نایلونی که قسمت بالای آن مشکی رنگ است. این فریم ها در کشیده نمودن صورت های پهن مفید هستند. در این حالت نواحی مرجع در تعیین ارتفاع صورت قسمت تیره بالای فریم و خط چانه صورت خواهند بود و بنابراین این فریم ها صورت را کشیده تر به نظر می رسانند.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

هرچه دسته فریم بالاتر قرار گرفته باشد صورت را کشیده تر نشان می دهد و بالعکس. پس برای صورت های کشیده فریم عینکی که بخش انتهایی آن پایین تر قرار گرفته است مفید خواهدبود.

۵- در صورت های چاق و فربه، علاوه بر رعایت نکاتی که برای صورت های پهن رعایت می شود بهتر است از فریمی استفاده شود که حضور آن بر روی صورت کمتر نمایان باشد، نظیر فریم های ریملس، نخ نایلونی و یا فلزی نازک. همچنین به اندازه عمودی فریم نیز باید توجه داشت.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

تاثیرگذاری بر بالانس صورت

در صورت هایی که قسمتی از آن پهن تر از سایر نواحی است می توان با انتخاب فریم مناسب تعادل صورت را دوباره برقرار نمود. مثلا در صورت های مثلثی با قاعده پایین که ناحیه فک پهن تر از پیشنی است ملاحظات زیر را بایستی مدنظر داشت:

صرف استفاده کردن از عینک به دلیل جلب توجه به قسمت بالای صورت بر تعادل صورت می افزاید.
پهنای فریم طبق قاعده کلی بایستی تقریبا برابر با پهنای ناحیه فک باشد.

بهتر است از فریم های بیضی و یا فریم هایی که قسمت پایین آن شیب دار است استفاده گردد، چرا که فریمی که مستطیلی است خط صاف چانه را بیشتر تاکید می کند.

بهتر است فریم، رنگ تیره تری داشته باشد. اگر صورت کشیده است رنگ یکنواخت داشته باشد و اگر صورت کوتاه است در بالای فریم، رنگ تیره تری وجود داشته باشد.

از طرف دیگر در صورت های مثلثی با قاعده بالا فیت فریم مشکل تر است چرا که حضور فریم، توجه را به سمت قسمت پهن صورت متوجه می کند. به منظور کاهش توجه، فریم باید حداقل جلب توجه را داشته باشد. بایستی حداقل پهنا را داشتهب اشد چرا که اگر پهنای آن از پهنای سر بیشتر باشد توجه بیشتری به ناحیه بالای صورت جلب می گردد.

بهتر است ظریف باشد و رنگ ملایمی داشته باشد. فریم های ریملس و یا فلزی نازک با رنگ ملایم گزینه های خوبی می توانند باشند. فریم با شکل گرد می تواند حالت مثلثی صورت را خراب کند. این نوع صورت ظرافت جذابی به صورت ناتوان می دهد و بهتر است فریم انتخابی نیز ظرافت ویژه ای داشته باشد.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت
انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

خطوط فریم

تکرار کردن خطوط صورت بوسیله خطوط فریم، باعث تاکید بر خطوط صورت می شود که می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر زیبایی صورت فرد داشته باشد.

قسمت بالایی فریم بایستی شکلی مشابه حالت ابروهای فرد داشته باشد و قسمت پایینی آن پیروی کننده خطوط گونه و فک باشد در غیر اینصورت هارمونی صورت از بین می رود.

بهترین فریم برای مردان طاس فریمی است که ریم بالایی آن در ناحیه ابرو مستقیم باشد، به این دلیل که ریم بالایی قسمتی از ناحیه پیشانی را می پوشاند و بنابراین کمی از ارتفاع زیاد پیشانی می کاهد.

مهمترین کاری که قسمت پایینی فریم می تواند انجام دهد اثر بالابرندگی صورت در اشخاص پیری است که صورت افتاده ای دارند. در صورتی که فریم پایینی نسبت به فریم بالایی توجه بیشتری جلب نماید چینهای پایین رونده موجود در صورت های پیر را کمتر بنظر می رساند. اثر مهم دیگر فریم پایینی پوشاندن چین های زیر پلک در بعضی افراد است که در این حالت می توان از طریق انتخاب فریمی با فریم پایینی ضخیم و تیره این ناحیه را پوشاند.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

عواملی که در انتخاب رنگ فریم مناسب صورت می توانند مدنظر قرار بگیرند

رنگ مو:

۱- برای موهای سفید، فریم های با رنگ آبی و قرمز کم رنگ مناسب می باشد.

۲- افراد با موهای ضخیم و تیره می توانند از فریم های تیره تر و جذاب تر استفادهنمایند ولی افراد با موهای نازک و روشن بهتر است از فریم های ظریف و با رنگ روشن استفاده کنند چرا که یک عینک تیره و جذاب بر روی صورت فردی با موهای روشن و نازک جلب توجه بسیار بیشتری نسبت به صورت شخصی که دارای موهای تیره و ضخیم است می نماید.

۳- در ارائه فریم های فلزی، افراد با موهای بلوند، قهوه ای روشن و قرمز می توانند از فریم طلایی رنگ استفاده کنند و افراد با موهای سفید از فریم نقره ای رنگ. افرادی که دارای رنگ موی تیره یا مشکی هستند از هرکدام از این رنگ ها می توانند استفاده نمایند. برای شخصی که دارای موهای سفید کمی در اوایل میانسالی است، استفاده از فریم نقره ای رنگ تاکید بیشتری بر موهای سفید فرد کرده و وی را مسن تر جلوه می دهد بنابراین در اینگونه افراد استفاده از فریم با رنگ تیره تر توصیه می شود.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

چشمان دارای PD زیاد یا کم

در افرادی که چشم های آنها نسبت به پهنای صورت بسیار نزدیکتر به یکدیگر هستند بایستی از فریمی استفاده کنند که توجه کمتری را به قسمت مرکزی فریم جلب نماید پس بهتر است فریمی با پل بی رنگ و نواحی تمپورال مشخص استفاده گردد تا توجه شخص نظاره گر به نواحی تمپورال صورت جلب گردد. بالعکس برای شخصی که چشمانش نسبت به یکدیگر فاصله زیادی دارند، بهترین فریم، فریمی است که دارای پل بینی تیره رنگ و ضخیم می باشد که کمی پایین تر نیز قرار می گیرد.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

ضخامت فریم مناسب صورت

هرچه صورت ظریف تر و کوچک تر باشد، می توان رنگ روشن تری برای فریم انتخاب کرد و بالعکس. همانند رنگ فریم، ضخامت های درشت و بیشتر (heavy) فریم برای صورت های با خصوصیات جدی تر و فریم های با ضخامت کم و نازک (light) برای صورت های لطیف و ظریف تر مناسب است.

مخصوصا کودکان و بانوان دارای صورت های ظریف را می توان با فیت کردن فریم های نازک و ظریف زیباتر جلوه داد اما در صورت فیت فرمی با رنگ تیره و ظاهری درشت تر، در صورت این افراد بسیار کوچک و ضعیف تر به نظر خواهدرسید. هنگامیکه در انتخاب فریم درشت تر یا ظریف تر برای بیمار مردد هستید، همیشه فریم ظریف تر را به وی پیشنهاد دهید.

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

انتخاب فِرِم عینک متناسب ، با فُرم صورت

صورت های بیضی و فریم مناسب

هر نوع فریم با هر سبکی می توانند استفاده کنند. بهترین فریم برای اینها فریمی است که کمی پهن تر از پهن ترین قسمت صورت باشد. فریم های خیلی باریک یا خیلی پهن تعادل صورت را بهم می زند و مناسب نیستند.

صورت های مستطیلی

فریم پهن همراه با اتصال دسته پایین تر در صورت های مستطیلی بهتر است فریم دارای رنگ یکنواخت باشد. دو قاعده کل:

۱-    هرچه دسته فریم بالاتر قرار گیرد، صورت را کشیده تر نشان می دهد و هرچه دسته فریم پایین تر قرار گیرد کشیدگی صورت کمتر نمایان می شود.

۲-    فریم هایی که قسمت بالایی تیره تری دارند در کشیده نمودن صورت مفیدترند نظیر فریم های نخ نایلونی.

صورت های گرد

فریم باریک و زاویه دار همراه با اتصال دسته بالاتر در صورت های گرد و مربعی بهتر است پل عینک باریک و شفاف باشد تا سبب شود چشم ها درشت تر دیده شوند.

صورت مثلثی

صورت مثلثی با قاعده بالا (فریم با حداقل پهنا با رنگ ملایم)

فریم های ریملس و یا فلزی نازک با رنگ روشن بهترین گزینه هستند. این نوع صورت ظرافت جذابی به صورت بانوان می دهد و بهتر است فریم انتخابی نیز ظریف باشد.

صورت مربعی

فریم باریک و موازی با زاویه های صورت. گوشه های عینک کشیده و زاویه دار باشد، در صورتهای مربعی نیز فریم با اتصال دسته بالاتر بهتر است. ترجیحا فریم مربعی نباشد، عرض فریم بیشتر از عمق فریم باشد.

صورت مثلثی قاعده پایین Triangle (فریم پهن با رنگ تیره)

در اینگونه صورت ها صرف استفاده از عینک، بر تعادل صورت می افزاید. بهتر است پهنای فریم تقریبا برابر پهنای ناحیه فک باشد. فریم بیضی یا مربعی مناسب تر است زیرا فریم مستطیلی، خط صاف چانه را بیشتر تاکید می کند.

صورت های لوزی

مانند صورت های مثلثی با قاعده بالا، فریمی که حداقل جلب توجه را داشته باشد.

افراد معمولاً صورت شما را به خاطر می‌سپارند در نتیجه عینکی که انتخاب می‌کنید و به صورت خود می‌زنید یک قسمت مهم از هویت شماست. یک عینک چیزهای زیادی در مورد شما می‌گوید. به مردم کمک می‌کند شخصیت واقعی شما را ببینند و به شما کمک می‌کند تصوری را که شما می‌خواهید در بیننده ایجاد کند.
رابرت مارک (Robert Mark) طراح عینک و رئیس فروشگاه‌های زنجیره ای عینک سازی با برندی به نام خودش می‌گوید: «اولین قدم از خرید عینک این است که جنبه‌های مختلف زندگی خود را در نظر بگیرید. اینکه شغلتان چیست؟ یا در چه فعالیت‌هایی شرکت می‌کنید؟ و عینک را دقیقاً برای چه منظوری می‌خواهید؟ همان طور که افراد برای موقعیت‌های مختلف به بیش از یک جفت کفش نیاز دارند، مطمئناً به بیش از یک عینک هم برای موقعیت‌های متفاوت نیاز دارند. شما نمی‌توانید با یک جفت کفش هم در مهمانی شرکت کنید وهم در والیبال ساحلی از آن استفاده کنید و هم هر روز با آن کفش، در محل کارتان حاضر شوید!!!!»

اینکه شما یک تاجرمعروف، یک انسان خوش مشرب، یک باز نشسته، یک دانشجو و یا یک مادر پرمشغله هستید و یا اینکه یک انسان خلاق مثل یک هنرمند و یا نویسنده هستید و یا شاید هم مثل بیشتر مردم سبک زندگی شما مخلوطی از چندین فعالیت مختلف شخصی و علایق شماست در انتخاب قاب عینک شما تأثیر گذار است.

برای محدود کردن انتخاب خود به راهنمایی‌های کارشناسان عینک در مورد رنگ، سایز و استایل عینک برای سبک‌های مختلف زندگی اهمیت بدهید.

برای بسیاری از ما مهم‌ترین قضیه انتخاب قاب عینک است که آیا به صورت ما می‌آید یا نه؟ اما برای این کار باید اول شکل صورت و بعد رنگ صورت خود را تعیین کنید. عینک باید بهترین شکل صورت شما را بیان کند و فرم هم باید با شکل صورت شما تطابق داشته باشد و اندازه فرم هم با سایز صورت شما هماهنگ باشد.

هفت شکل پایه برای صورت

هرچند بسیاری از صورت‌ها ترکیبی از شکل‌ها و زاویه‌ها هستند اما سیمای شما در کل ۷ شکل زیر را دارد.

  صورت‌های گرد
صورت‌هایی که پهن هستند و زاویه ندارند و برای اینکه صورت را باریک تر نشان دهند از فرم‌های باریک زاویه دار استفاده می‌شود تا طول صورت را بیشتر نشان دهند یک پل شفاف هم روی بینی که چشم‌ها بزرگ‌تر دیده شوند و با شکلی مستطیل شکل.

  صورت‌های بیضی
صورتی ایده آل به دلیل تناسب قسمت‌های مختلف آن و برای حفظ تعادل طبیعی آن، باید به دنبال فرم‌هایی به پهنای صورت یا پهن تر از صورت بود یا فرم‌های گردی که خیلی ضخیم و یا نازک نباشند.

  صورت‌های مستطیلی
یک صورت که طولش از پهنای آن بیشتر است با گونه‌هایی بلند و مستقیم و شاید هم یک بینی بلند. برای کوتاه‌تر و متعادل تر نشان دادن این صورت باید از فرم‌هایی استفاده کرد که بازوهای عینک از لنزها شروع و تا پشت گوش ادامه دارند تا به صورت پهنا ببخشند و همین طور یک پل کم ارتفاع روی بینی تا بینی را کوتاه‌تر نشان دهد.

  صورت مثلثی (قاعده پایین)
صورتی با پیشانی باریک، در گونه‌ها و چانه عریض که برای پهن تر نشان دادن ۳/۱ بالایی صورت، فرم‌هایی با رنگ‌های پر رنگ تر که تزئیناتی در قسمت فوقانی خود دارند مناسب به نظر می‌آیند.

  صورت مثلثی (قاعده بالا)
در این نوع شکل صورت ۳/۱ بالایی صورت پهن‌ترین قسمت صورت و ۳/۱ پایین صورت کوچک‌ترین قسمت آن است. برای کم کردن بالای صورت، فرم‌هایی که پایین آن‌ها پهن تر است امتحان کنید و ازفرم هایی با رنگ‌های روشن و یا بدون زهواره استفاده کنید. (سبک هستند، لنز آن‌ها خیلی ساده بوده و فقط به وسیله چند پیچ کوچک در محل خود ثابت شده‌اند.)

  صورت‌های لوزی
این گونه صورت‌ها در قسمت خط چشم و فک باریک‌تر هستند و قسمت گونه وسیعی دارند که مهیج و چشمگیر هستند. این نوع صورت یکی از کمیاب‌ترین اشکال صورت است. برای برجسته کردن چشم‌ها و شیرین تر کردن گونه‌ها از فرم‌هایی با ریزه کاری بیشتر و با تیغه‌های روی ابروی مشخص تر استفاده کنید. البته فرم‌های بدون زهوار دایره ای و بیضی شکل هم گزینه‌های بی نقصی خواهند بود.

  صورت‌های مربع
یک پیشانی پهن و یک خط فک قوی آن را از انواع دیگر صورت‌ها جدا می‌کند این شکل صورت دارای طول و عرض مساوی است. برای طولانی تر نشان دادن یک صورت مربع و صاف تر نشان دادن زاویه‌ها از فرم‌هایی با استایل باریک و بیضی‌های باریک استفاده می‌کنیم.

تحلیل رنگ‌ها برای انتخاب رنگ عینک
بعد از تعیین شکل صورت تعیین رنگ زمینه و رنگ پوست است که مهم‌ترین بخش را در انتخاب عینک تشکیل می‌دهد. همه انسان‌ها یا صورت سرد (پایه آبی) دارند یا صورت گرم (پایه زرد) و هرکسی در رنگ پایه خود در بهترین حالت قرار دارد و هر پوششی باید تکمیل کننده رنگ پایه‌اش باشد. بهترین فاکتور تعیین رنگ اشخاص رنگ پوست، مو و رنگ چشم آن‌هاست. مثلاً چشم آبی‌ها در زمره بیس سرد قرار دارند و چشم سیاه‌ها هم همین طور. موهای بلوند (بور) و سفید، (سرد) و موهای بلوند طلایی و قهوه ای طلایی و خاکستری شامل رنگ‌های گرم هستند.

زمانی که رنگ پایه صورتتان را تعیین کردید و دانستید گرم هستید یا سرد موقع تصمیم گیری در مورد رنگ فرم یعنی بهترین رنگی است که به شما بیاید…

بهترین رنگ‌ها برای رنگ‌های گرم، شتری، خاکی، مسی، پرتقالی، سرخابی، بور و طلایی است و برای رنگ‌های سرد نقره ای، خرمایی، سبز یشمی، آبی و کهربایی است. هرچند اگر شما اهل مد هستید و به سبک روز اهمیت می‌دهید به رنگ فصل و یا سال توجه کنید و رنگ‌ها را در مجله‌های مد، رنگ و لباس فروشی‌ها در نظر بگیرید. فراموش نکنید رنگ عینک‌ها با نظر کارشناسان طراح و با توجه به میل و علاقه مشتری در حال حاضر و بر حسب کارهای مد روز خلق می‌شوند و زیبایی صورت را چند برابر می‌کنند.

عینکی برای شغل‌های مهم و کلیدی

•    قاب‌های کلاسیک

قاب‌های بیضی، مربع، مستطیل و لوزی به همراه رنگ‌های سنتی (طلایی، نقره ای، قهوه ای، خاکستری و مشکی)

•    قاب‌های پلاستیکی

در این نوع عینک هرگز نباید از رنگ‌های روشن و شکل‌های عجیب و غریب استفاده کرد. تیتانیوم و استیل ضد زنگ انتخاب‌های مناسبی برای شغل‌های مهم هستند.

ریچارد مورگنتال Richard Morgenthal)) صاحب بوتیک فردریش در نیویورک می‌گوید: رنگ‌های قهوه ای، سیاه، نقره ای، مفرغی (ترکیبی از مس، قلع و روی) برای آقایان توصیه می‌شوند چون این نوع رنگ‌ها هنگام استفاده نوتی محافظه کارانه داشته و مناسب با شغل‌های مردانه است.

رنگ‌های قهو های روشن، طلایی و نقره ای شاه بلوطی و سیاه انتخابی خوب برای خانم‌ها هستند.
عینک‌ها ویترین خلاقیت و نشان از میزان درک شما از مد است. در حقیقت پوشیدن عینک‌های مدرن نشان از خلاقیت شما در مورد استایل های مختلف است. با فرم‌های ضخیم تر و بزرگ‌تر مثل طرح‌های هندسی، فلزهای مدرن می‌توانند خلاقیت را به ظاهر شما اضافه کنند.

امروزه عینک‌هایی با سایزهای بزرگ تر، رنگ‌های غیر معمول مثل آبی، بنفش، عینک‌های مد روز دنیا هستند.

عینک‌هایی با چندین لایه رنگ نمونه‌های دیگری از آن‌ها هستند که نقش‌هایی از گل‌ها و حیوانات دارند. چون این عینک‌ها غیر معمول و فوق مدرن هستند، برش‌های لیزری و پرداخت‌های ماهرانه برای این نوع فرم‌ها مناسب هستند
طرح رترو (Retro) یا وینتیج (vintage)” انگور چینی” هم یکی از عینک‌های مورد علاقه مد دوستان، است که به صورت اغراق آمیزی از دهه هفتاد و هشتاد تا کنون روی فرم‌ها قرار می‌گیرد. مثل چشم‌های اغراق آمیز گربه‌ها و خلبانان که ظاهر شما را به دهه ۶۰ نزدیک می‌کند.

اینکه شما کارت AAPR (سازمانی غیر دولتی در آمریکا که در سال ۱۹۸۵ برای افراد بازنشسته بالای ۵۰ سال تأسیس شد.) داشته باشید به این معنی نیست که باید یک عینک فلزی سنگین از مد افتاده، بپوشید بلکه برای مردان بهتر است از عینک‌های فلزی با فرم‌های بزرگ که به صورت آن‌ها مسلط شده خلاص شوند.

هرکسی دوست دارد جوان و مدرن به نظر بیاید.

از فرم‌هایی استفاده کنید که حالت صورت شما را موقر تر نشان دهند مثل عینک‌های چهار گوش مردانه ای که گوشه‌های آن متمایل به سمت بالاست. زنان هم از عینک‌های نازک گرد استفاده کنند.

بعضی رنگ‌ها شما را جوان تر نشان می‌دهند.

رنگ‌های قهوه ای پر رنگ و خرمایی برای مردان و رنگ‌های روشن تر و درخشان تر برای خانم‌ها البته خانم‌ها باید از رنگ‌های تیره و سیاه و کدر اجتناب کنند.

عینک دانشجو

اینکه در رشته مهندسی درس می‌خوانید یا در رشته هنر و یا ادبیات فرانسه مهم نیست. مهم این است که دانشگاه جایی برای بالا بردن شخصیت شما و به نمایش گذاشتن استایل شماست. از اینکه خود را اظهار کنید نترسید. قید و بندهای اداری را رها کنید و سبک عینک خود را انتخاب کنید همان شکل‌ها و رنگ‌های فریبنده ای که چشم‌ها را به خود جذب می‌کنند. شکل‌هایی غیر معمول با رنگ‌هایی روشن، سایزهایی بزرگ با ریزه کاری‌های جذاب مثل رنگ‌های لایه لایه که در قیمت‌های متفاوت و با نام برندهای مختلف در بازار موجود هستند.

شاید بد نباشد به برندهای geeky,retro نگاهی بیندازید عینکی مدرن با بی نهایت رنگ یا شاید هم یک sober با سبک روشن فکرانه اش؟

عینکی برای پدران و مادران پر مشغله

آن‌هایی که زمان کمی برای فکر کردن به سبک روز دارند شاید یک انتخاب اساسی بهترین انتخاب باشد یک مربع مستطیل بیضی شکل با شکلی ظریف، یک انتخاب مؤثر و ظاهری بی نقص به آن‌ها می‌بخشد. شما می‌توانید از عینک‌های به روز دنیا که از شکل‌های پایه جان گرفته‌اند و یا از عینک‌هایی که ریزه کاری‌های ظریف دارند مثل کار کردن جواهر و یا تکه‌های فلزی که لوگوهای برندهای معروف بر روی آن‌ها کار شده را انتخاب کنید. رنگ‌های جذابی مثل عنابی، قرمز، سبز و سیاه هم می‌توانند به سبک شما افزوده شوند.

بیشتر افراد بزرگسال دو زندگی دارند: یکی زندگی روتین روزانه (۹-۵) و زندگی فعال و پرانرژی غیر معمول آخر هفته. همان طور که کفش‌های شیک و مجلسی گزینه مناسبی برای باشگاه ورزشی نیستند عینک‌های معمول روزانه، مناسب ورزش و فعالیت آخر هفته نیستند. برای سلامتی و راحتی بیشتر در آخر هفته حداقل یک عینک آفتابی اسپورت و یک عینک برای ورزش و شاید چند فرم داشته باشید.

عینک‌های رپ (wrap)

اختصاری برای نام wrap around)) است نوعی از عینک‌های آفتابی که از سمت جلو و کنار سر به سمت سر خم شده‌اند تا چشم‌ها را از نور آفتاب و وزش باد محافظت کنند. نکته مهم در عینک‌های اسپورت لنز آن‌هاست که بهتر است پولارایز باشند (polarized lense) یعنی بتوانند نور را از سطح‌های افقی مثل آب منعکس کنند و شدت تشعشع آن را کم کنند.

لنزهای پلی کربن (مناسب کودکان)

در سال ۱۹۷۰ این لنزها برای کاربردهای هوا فضایی ساخته شد و در سال ۱۹۸۰ پاسخی بود به تقاضا برای لنزهای سبک و فشرده و مقاوم که با خاصیت ارتجایی که داشتند می‌توانستید آن‌ها را خم کنید و دوباره به حالت اول درآیند. لنزهای پلی کربنی پلاستیکی هستند و ۱۰۰ درصد از اشعه مضر خورشید (یو وی) جلوگیری می‌کنند و ده برابر از پلاستیک‌های فشرده مقاوم ترند که البته تمام این خصوصیات و سبکی آن‌ها را بهترین انتخاب برای عینک کودکان قرار می‌دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com